Petycję podpisało już:
35954 osób

Stop segregacji Polaków!

Mówimy “NIE” dzieleniu nas na lepszych i gorszych!

Podpisz petycję

O naszej petycji

Wraz z utrzymującym się sceptycyzmem wobec szczepień przeciw COVID-19, na świecie trwa debata dotycząca sposobów weryfikacji osób zaszczepionych bądź niezaszczepionych. Coraz częściej słyszymy głosy informujące, że wprowadzone w życie mogą zostać “paszporty szczepionkowe” umożliwiające segregację i identyfikację tych, którzy przyjęli iniekcję i tych, którzy tego nie zrobili.

W wielu miejscach na świecie już teraz prowadzone są projekty, które możemy nazwać preludium do wprowadzenia takich “paszportów”. Dlatego chcemy, aby premier i minister spraw zagranicznych zapewnili, że taki pomysł nie zostanie wprowadzony w Polsce. W przypadku międzynarodowej “współpracy” nad takim projektem, na przykład pod przewodnictwem Unii Europejskiej, domagamy się, aby polski rząd stanowczo przeciwstawił się tej inicjatywie.

Powiedz STOP SEGREGACJI! Nie zwlekaj i już teraz podpisz protest, który przekazany zostanie premierowi i ministrowi spraw zagranicznych.

Podpisz petycję

Sz. P. Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Zbigniew Rau Minister Spraw Zagranicznych

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!

Nie ma mojej zgody na segregację Polaków i wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej “paszportów szczepionkowych” oraz projektów, które byłyby niejako preludium do stworzenia takiego rozwiązania. Byłaby to skandaliczna ingerencja w naszą wolność, przymuszanie do robienia czegoś wbrew własnej woli, a także utrudnianie życia osobom, które ze względów medycznych nie mogą przyjąć szczepionki.

Szanowni Panowie, proszę spojrzeć, co dzieje się w krajach całego świata i z jakimi przekazami medialnymi mamy do czynienia.

Według jednego z czołowych dzienników, brytyjskiego “The Telegraph” gabinet Borisa Johnsona poważnie szykuje się do wprowadzenia “paszportów szczepionkowych”. Projekt, na który rząd przeznaczył na razie 75 tysięcy funtów, pilotować ma dwóch wysokich urzędników zajmujących się zdrowiem publicznym. Z kolei według informacji podanych przez gazetę „New York Post”, również Dania pracuje nad analogicznym projektem.

Wprowadzenie pewnej formy cyfrowego „paszportu szczepionkowego” zapowiedziały w grudniu władze hrabstwa Los Angeles. W Chile ozdrowieńcy z COVID-19 otrzymują odpowiedni certyfikat. 28 grudnia hiszpański minister zdrowia Salvador Illa powiedział, że kraj utworzy rejestr, aby wykazać, kto odmawia szczepienia, a baza danych może być dalej udostępniana w całej Europie.

30 grudnia 2020 r. Paul Kelly, dyrektor medyczny Australii, oświadczył, że dokładnie przyglądają się pomysłowi “paszportów szczepionkowych”. Konieczność wprowadzenia “paszportu szczepionkowego” postulował Alan Joyce, prezes australijskiej linii Qantas. Jego zdaniem, wśród przedstawicieli branży lotniczej znajduje się wielu zwolenników podobnego rozwiązania.

Pod koniec listopada 2020 r. irlandzki minister spraw zagranicznych potwierdził, że jego kraj jest w trakcie opracowywania systemu umożliwiającego pasażerom linii lotniczych unikanie ograniczeń, jeśliby zaszczepili się przeciwko Covid-19.

Brunei już stosuje aplikację do śledzenia kontaktów - BruHealth, która zawiera kodowany kolorami system stanu zdrowia oparty na raportowaniu objawów, historii podróży, kontaktach i wynikach testów PCR. Także w Chinach już od jakiegoś czasu dostępna jest aplikacja odczytująca stan zdrowia przed wejściem do metra lub hotelu.

Nieodległa Estonia prowadziła program pilotażowy systemu paszportów odpornościowych już w ubiegłym roku. 7 października 2020 r. WHO wraz z władzami Estonii ogłosiły, że podjęły współpracę w zakresie opracowania cyfrowo wzmocnionego Międzynarodowego Świadectwa Szczepień – tzw. inteligentnej żółtej karty.

Wprowadzanie takich pomysłów na całym świecie niepokoi mnie. Nie chcę, aby takie rozwiązania zostały zainicjowane w Polsce.

Proces szczepienia w kraju zamieszkanym przez tak wielu obywateli będzie długotrwały, a wprowadzenie segregacji na podstawie tego, kto się zaszczepił, a kto nie, będzie niezgodną z Konstytucją dyskryminacją. Co więcej, to również uderzenie w tych, którzy postanowili zaszczepić się, jednak znajdują się na samym końcu kolejki chętnych.

Dlatego domagam się, aby publicznie, w specjalnym orędziu do narodu lub w wiążącym dokumencie premier poinformował i potwierdził to minister spraw zagranicznych, że osoby, które odmówią szczepienia, nie będą w żaden sposób dyskryminowane i w naszym kraju nie pojawią się żadne “paszporty szczepionkowe”.

Domagam się również, aby w przypadku, gdy Unia Europejska zdecyduje się na wymuszenie na krajach członkowskich udziału w takiej inicjatywie, cały polski rząd stanowczo zaoponuje i nie doprowadzi do wprowadzenia bezprawnej segregacji Polaków.

Z poważaniem, Twój podpis

Podpisz naszą petycję i powiedz Stop Segregacji

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28...

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.