Petycję podpisało już: 45610 osób

Stop segregacji Polaków!

Mówimy „Nie” bezprawnemu przymusowi szczepień!

Podpisz petycję

O naszej petycji

Chociaż kilka miesięcy temu brzmiało to jak nieśmieszny żart, Polska ostatecznie ugięła się pod naciskiem unijnych lobbystów i postanowiła wprowadzić tzw. paszporty szczepionkowe. Te elektroniczne certyfikaty umożliwiają osobom zaszczepionym nie tylko wygodniejsze podróżowanie pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ale także dają im szereg innych uprawnień: zaszczepieni nie są np. wliczani do limitu gości podczas imprez, wydarzeńsportowych czy wesel, mogą także wziąć udział w loterii z nagrodami.

Okazuje się jednak, że wielu Polaków pozostało zupełnie obojętnych na rządowe zachęty i korzystając ze swoich praw obywatelskich, nie chcą brać udziału w medycznym eksperymencie. To zaś coraz bardziej nie podoba się rządzącym, którzy widząc wątpliwą skuteczność kolejnych „marchewek”, szykują na opornych szczepieniom naprawdę potężny „kij”.

Dowodem na to jest niedawna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który zasugerował na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS, że rząd rozważa możliwość wprowadzenia przymusowego szczepienia przeciw COVID-19. Zastraszaniem Polaków na dobre zajął się też premier Mateusz Morawiecki, który zagroził, że jeśli Polacy nie będą się szczepić, czeka nas czwarta fala zachorowań i konieczność przywrócenia twardego lockdownu, polegającego na zamykaniu wielu branż.

Nie ma naszej zgody na dalsze łamanie prawa, segregację sanitarną i zmuszanie obywateli do udziału w medycznym eksperymencie, polegającym na przymusowym szczepieniu preparatami, które ani nie chronią przed zarażeniem się COVID-19 ani przed zarażaniem, są najprawdopodobniej odporne na nowe odmiany wirusa, a ponadto nad którymi wciąż nie zostały ukończone badania kliniczne.

Dlatego apelujemy do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, by polski rząd przestał wreszcie układać nam życie i uszanował wolną wolę obywateli w kwestii szczepień przeciwko koronawrusowi.

Powiedz: STOP PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ! Nie zwlekaj i już teraz podpisz protest

Podpisz petycję

Sz. P. Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Prezesie!

Nie zgadzam się na wprowadzenie w Polsce przymusowych szczepień przeciwko COVID-19. Byłaby to kolejna skandaliczna decyzja ingerująca w naszą wolność i jawne przymuszanie obywateli do robienia czegoś wbrew własnej woli.

Już teraz dopuszczają się Panowie bezprawnego segregowania Polaków na lepszych i gorszych. Osoby zaszczepione mogą m.in. łatwiej podróżować po innych krajach, nie są też wliczane do limitów gości na weselach czy podczas imprez sportowych.

Doskonale Panowie wiedzą, że nie wynaleziono do tej pory żadnej szczepionki, która zabezpiecza przed zarażeniem się i zarażaniem koronawirusem, a obecnie dostępne preparaty mają rzekomo jedynie złagodzić przebieg choroby. Dotychczasowe działania z punktu widzenia medycznego są więc całkowicie pozbawione sensu i służą jedynie prześladowaniu obywateli i realizacji rządowych celów politycznych.

Słuchając wypowiedzi, w których między wierszami sugerują Panowie, że jeśli większość Polaków się nie zaszczepi, to być może państwo zacznie stosować środki przymusu, domagam się, aby rząd zaniechał tego bezprawnego pomysłu, a ponadto oczekuję, że publicznie, w specjalnym orędziu do narodu lub w wiążącym dokumencie zapewnią Panowie,że szczepienia przeciwko COVID-19 na terenie Polski nigdy nie będą obowiązkowe.

Z poważaniem, Twój podpis

Podpisz naszą petycję i powiedz Stop Segregacji

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28...

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.