Petycję podpisało już: 75680 osób

Stop segregacji Polaków!

Mówimy ,,Nie” bezprawnej segregacji sanitarnej!

Podpisz petycję

O naszej petycji

Chociaż kilka miesięcy temu brzmiało to jak nieśmieszny żart, Polska ostatecznie ugięła się pod naciskiem unijnych lobbystów i postanowiła wprowadzić tzw. paszporty szczepionkowe, dające osobom zaszczepionym szereg różnorakich przywilejów. Czas jednak pokazał, że szczepionki przeciw COVID-19 wcale nie okazały się lekiem na całe zło, a wygodniejsze podróżowanie czy loteria z nagrodami dla wielu Polaków nie stały się motywacją do szczepienia.

Okazuje się jednak, że wielu Polaków pozostało zupełnie obojętnych na rządowe zachęty i korzystając ze swoich praw obywatelskich, nie chcą brać udziału w medycznym eksperymencie. To zaś coraz bardziej nie podoba się rządzącym, którzy widząc wątpliwą skuteczność kolejnych „marchewek”, szykują na opornych szczepieniom naprawdę potężny „kij”.

Taki obrót spraw coraz bardziej nie podoba się rządzącym, którzy widząc wątpliwą skuteczność kolejnych „marchewek”, szykują na opornych wobec szczepień naprawdę potężny „kij”. Podczas niedawnej rozmowy na antenie RMF FM, minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział projekt umożliwiający pracodawcy weryfikację tego, czy pracownik zaszczepił się przeciwko COVID-19. Takie rozwiązanie rzekomo miałoby pomóc firmom w lepszej organizacji pracy podczas tzw. pandemii. W praktyce byłby to kolejny zamach na prywatność i wolność obywateli.

Jeśli ziści się czarny scenariusz, pracodawcy otrzymają dostęp do danych poufnych zatrudnionych i będą mogli wywierać na nich przymus w sprawie szczepień. Istnieje olbrzymie ryzyko, że zacznie się od delegowania pracowników do innych zadań, a skończy na bezpłatnych urlopach, a nawet zwolnieniach z pracy. Świadczy o tym chociażby kolejny pomysł ministra Niedzielskiego, który chce przepchnąć obowiązkowe szczepienia dla wszystkich pracowników medycznych. Ewentualna odmowa wiązałaby się z natychmiastowym zwolnieniem!

Nie ma naszej zgody na łamanie prawa, przekazywanie pracodawcom danych poufnych pracowników i dalszą segregację sanitarną. Dlatego apelujemy do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, by wycofał się z tych kuriozalnych pomysłów i zaczął wreszcie szanować prawa i wolności obywatelskie.

Podpisz petycję

Sz.P. Adam Niedzielski Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

Stanowczo protestuję przeciwko przyznawaniu pracodawcom prawa do weryfikowania statusu szczepiennego osób zatrudnionych. Informacje medyczne należą do najbardziej poufnych danych. Powinny być więc należycie chronione, a nie udostępniane komuś, z kim wiąże nas jedynie umowa na wykonanie konkretnej pracy.

Już teraz władza dopuszcza się bezprawnego segregowania Polaków na lepszych i gorszych. Osoby zaszczepione mogą m.in. łatwiej podróżować, nie są wliczane do limitów gości na weselach czy podczas imprez sportowych. Udostępnianie danych poufnych obywateli pracodawcom byłoby kolejnym skandalicznym przykładem bezprawia i olbrzymią ingerencją w naszą wolność i prywatność.

Moje obawy są tym bardziej zasadne, że niedawno wspomniał Pan o przymusie szczepień dla osób pracujących w placówkach medycznych, dla których odmowa wiązałaby się ze zwolnieniem z pracy. Jestem przekonany, że jest to kolejny krok do wprowadzenia przymusu szczepień dla wszystkich Polaków. Dlatego apeluję, aby wycofał się Pan z tych kuriozalnych pomysłów i zaczął szanować prawa i wolności obywatelskie.

Z wyrazami szacunku, Twój podpis

Podpisz apel do ministra Adama Niedzielskiego, aby zaprzestał segregacji Polaków!

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28...

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.